K-Monitor

We use cookies.

Learn more

Tanácsadás Megbízás alapján is végzünk szakértői, kutatói és tanácsadói munkát.

Európai Antikorrupciós Jelentés

2014 elején tette közzé az Európai Bizottság az első Európai Antikorrupciós Jelentését. A kiadást több mint két éves munka előzte meg, a bizottság szakértőin túl számos külső, helyi tanácsadó vett részt a folyamatban, magyar országfelelősként a K-Monitor működött közre. A jelentés következtetésiről a blogunkon olvashatsz összefoglalót. A következő, 2016-os jelentés 2017 tavaszán jelent volna meg azonban a Bizottság végül a jelentés visszatartása mellet döntött.
2014. február
Anyag letöltése

Parlamentmonitorozás az átláthatóságért

A V4 régióra és a nyugat-balkáni államok parlamentáris rendszerére irányuló kutatás célja az a döntéshozás átláthatóságának növelése ezekben az országokban. A nemzetközi együttműködés résztvevőjeként a K-Monitor készítette a tanulmány a Magyarországról szóló fejezetét.
2015.
Anyag letöltése

Átláthatóság és számonkérhetőség a közbeszerzésekben

A 2012-es projekt során megvizsgálatuk a közbeszerzések átláthatóságát, azon belül különösen a közbeszerzési adatok hozzáférhetőségét a négy visegrádi országban. A munka eredményeként négy országtanulmány és egy összefoglaló tanulmány készült, az anyagok szerzői rendszeres kapcsolatot tartanak a közbeszerzéseket érintő kérdésekben. A projektet a Visegrádi Alap támogatta.
2012. április
Anyag letöltése

Pénz, politika, átláthatóság

A Global Integrity által vezetett Money, Politics and Transparency projekt a világ számos országában vizsgálta a párt- és politikafinanszírozás működését. A kutatás eredményei és adatai az alábbi linken érhetőek el, a K-Monitor készítette a magyarországi fejezetet.
Anyag letöltése

Közérdekű bejelentők védelme a KKE-i térségben

A 2011-ben végzett felmérés Lengyelországban, Magyarországon, Moldáviában, Szlovéniában, Boszniában, Horvátországban és Szerbiában vizsgálta meg a közérdekű bejelentőket védő jogszabályokat. Az összefoglaló jelentés megjelenti a Public Integrity Journalban, a projekt a TASZ-szal együttműködésben valósult meg.
Anyag letöltése

Transparency International - NIS 2011

Transparency International Magyarország 2011-ben jelentette meg másodszor az NIS országtanulmányt. A 2011-es NIS országtanulmány 13 olyan „pillért”, illetve intézményt elemez, amelyek az ország integritási rendszerének legfontosabb alkotóelemeinek tekinthetők. A tanulmányhoz a K-Monitor készítette az korrupcióellenes intézményekről szóló fejezetet.
2011.
Anyag letöltése

Energiapiac és az orosz befolyás Közép-kelet Európában - 2017

A kutatás, amelyben a magyar fejezetet a K-Monitor készítette, azt vizsgálja, hogy miként alakult Oroszország befolyása a közép-kelet európai térségben elsősorban az energiapiacon keresztül. A kutatást 2017 tavaszán Brüsszelben és Washingtonban mutattuk be. A munkát a National Endowment for Democracy támogatta.
2017. május
Anyag letöltése

Illiberális állam Európa szívében

Magyarországon 2010 és 2014 között kiépült az illiberális állam, 2014‐től pedig ‐ ahogyan azt a magyar miniszterelnök meghirdette ‐ a megszilárdult illiberális demokrácia üzemszerű működésének tanúi lehetünk. Öt hazai civil szervezet szakértői anyagban összegezte, mit kell tudni a magyar illiberális államról.
2017. október
Anyag letöltése

Nyílt adatokhoz való hozzáférés Grúziában és a Visegrádi Négyekben (2018)

A Nyílt adatokhoz való hozzáférés Grúziában és a Visegrádi Négyekben (2018) cím alatt 2018. májusban publikált felmérésben a grúz IDFI és partnerei, a KohoVolit.eu (Csehország és Szlovákia), a K-Monitor Egyesület (Magyarország) és a Stanczyk Institute of Civic Thought Foundation (Lengyelország) az információszabadság és a nyílt adatok helyzetét vizsgálták a Visegrádi Négyekben és Grúziában. A jogi keretek mellett az adatok hozzáférhetőségét és gyakorlati felhasználását is elemezték a felmérés munkatársai. Az projktet a Visegrádi Alap támogatta.
2018. május
Anyag letöltése

Háború más eszközökkel - A Kreml energiapolitikája - 2019

A kutatás azt vizsgálja, hogy miként alakult Oroszország befolyása a kelet európai térség öt országában az energiapiacon keresztül. A K-Monitor szakértői a magyar fejezet elkészítésében vettek részt. Az elemzést az Expert Forum szerkesztette és a National Endowment for Democracy támogatta.
2019. április

 

Anyag letöltése

AlGOVrithms – State of Play 2019

A Visegrádi Alap támogatásával készült kutatásban azt vizsgáltuk, hogy mennyire elterjedt a térség államigazgatásában az algoritmusok és az automatizált döntéshozatal alkalmazása. A Csehországra, Grúziára, Lengyelországra, Magyarországra, Szlovákiára és Szlovéniára kiterjedő összefoglaló kutatás angol nyelven készült. Az ahhoz kapcsolódó szakpolitikai ajánlások magyarul is elérhetőek.
Anyag letöltése

Költségvetési ABC - Hallasd a hangod a helyi pénzügyekben!

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE 
Mi az önkormányzat feladata, mik a helyi közügyek?
Hogyan működik a képviselő-testület?
Hogyan szerezhetek információt a képviselő-testület működéséről?
Milyen jogai és kötelezettségei vannak az önkormányzati képviselőknek?
Mik a bizottságok?
Mik a polgármester jogai és kötelezettségei?

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA 
Milyen jogszabályok szabályozzák az önkormányzatok gazdálkodást? 
Miből áll az önkormányzat vagyona?
Milyen esetekben ruházható át ingyenesen a vagyon?
Mik az önkormányzatok bevételei?
Milyen adókat vethet ki az önkormányzat?
Mik az átengedett központi bevételek? 
Mit jelent az, hogy feladatfinanszírozás?
Mit jelentenek a bevételek és kiadások az önkormányzat költségvetésében?
Hogyan csoportosíthatók a költségvetés bevételei és kiadásai?
Bevételek és kiadások közgazdasági tagolásban: működés, felhalmozás, finanszírozás
Mit jelentenek az egyes előirányzatok? 
Bevételek és kiadások funkcionális bontásban

KÖLTSÉGVETÉS
Ki és milyen időre határozza meg az önkormányzat költségvetését? 
Mit tartalmaz az önkormányzat költségvetési rendelete? 
Mik a költségvetési folyamat lépései?
Mi történik, ha nem sikerül időben elfogadni a költségvetést?
Hogyan alakul a költségvetés, ha az elfogadása után új bevételek vagy kiadások merülnek fel?
Hol szerepel az önkormányzati társulások költségvetése?
Mit kell tartalmazzon az önkormányzat zárszámadása?
Fontosabb dátumok
Hol tájékozódhatók még az önkormányzat vagyonáról, gazdálkodásáról?
Mennyire rugalmas a költségvetési gazdálkodás?
Eladósodhat az önkormányzat? 
Mit lehet tenni, ha az önkormányzat törvényt sért? 
Mikor van és mire terjed ki az ÁSZ-ellenőrzés? 

ÁTLÁTHATÓSÁG, RÉSZVÉTEL 
Melyek a közérdekű adatok? 
Hogyan lehet megismerni az önkormányzat által kezelt adatokat? 
Mire jó a helyi népszavazás?
Lehet-e partner-e az önkormányzat?
Anyag letöltése

Helyi együttműködések rendszere

Tartalom:

Bevezető 
A részvételi politikai kultúra feltételei, vezetői szerep 
Civil-önkormányzati együttműködés 
Nyilvánosság, átláthatóság 
Közadatok 
Adatok használata: gamification, hackathon 
Közbeszerzések, szerződések 
Tájékoztatás, konzultáció 
Részvételi költségvetés: magyar modell? 
Konszenzusteremtés, állampolgári tanács 
Helyi együttműködések rendszere
Anyag letöltése

Ügyfeleink

Kapcsolat