We use cookies.

Learn more

VAJON A KÖVETKEZŐ VÁLSÁGOT IS TOMPÍTANI TUDJÁK MAJD AZ ÖNKORMÁNYZATOK? - RÉGIÓS KITEKINTÉS 2023. július 20.

Az elmúlt két évben régiós együttműködésben vizsgáltuk, hogyan hatnak a helyi önkormányzatiságra az újabb és újabb válsághullámok.

 A projekt záró tanulmányából kiderül, hogy a magyar önkormányzatokkal szembeni politikailag motivált központosítás ugyan kirívó a régióban, sőt, volt, ahol a központi és a helyi állam egészséges egyensúlyt alakított ki a feladatok megosztásánál. Mégis, az elmúlt évek fejleményei nem adnak okot optimizmusra. 

Hiába beszélnek a demokrácia és a fejlesztéspolitika szakértői lépten-nyomon a helyi közösségek bevonásáról és az uniós stratégiai célok "helyi szintre lebontásáról", a rendszerváltáskor kivívott helyi önrendelkezés nem tekinthető adottságnak. Ha a régió önkormányzatai kiszolgáltatottá válnak a központosító kormányzati hatalomnak, hiú ábránd innen várni a demokrácia alulról jövő megújítását. Épp a magyar példa mutatja, hogy az önkormányzás tartalmi kiüresítése villámtempóban, a globális és európai szereplők mindennemű reakciója nélkül végbemehet, aláásva a vertikális hatalommegosztásra és demokratikus partnerségre szabott fejlesztéspolitikai, civil és politikai stratégiákat, módszereket. 

Zárótanulmányunk a K-Monitor blogján
A projekt anyagai angol nyelven a projekt honlapján