We use cookies.

Learn more

A K-Monitor beadta jelentkezését az antikorrupciós civil munkacsoportba 2022. november 25.

Szeretnénk minden lehetséges módon követni a kormányzati antikorrupciós jogalkotás alakulását, elmondani a javaslatainkat és tájékoztatást adni az intézkedések sorsáról. 

A napokban több egymástól független forrás is arról számolt be, hogy az Európai Bizottság várhatóan fenntartja az uniós pénzek befagyasztására vonatkozó javaslatát a Tanács felé. Ugyanakkor az is várható, hogy az EU rábólint a továbbra sem nyilvános magyar helyreállítási tervre, kifizetések azonban csak mérföldkövek teljesítése esetén várhatóak. A folyamatot a jövőben sem nézzük tétlenül, tegnap pályáztunk az úgy nevezett korrupcióellenes munkacsoportban való részvételre, hogy minden lehetséges módon követni tudjuk a kormányzati antikorrupciós jogalkotás alakulását, elmondjuk a javaslatainkat és tájékoztatást adjunk az intézkedések sorsáról. 

Pályázati anyagunkban megismételtük, hogy nem tartjuk elegendőnek a kormány által az EU felé tett 17 antikorrupciós vállalást és annak megvalósítását ahhoz, hogy biztosított legyen a uniós és különösen a hazai források védelme.

Úgy gondoljuk, hogy szakmai anyagainknak és a Helsinki Bizottsággal és a Transparency International Magyarországgal közösen végzett elemzéseinknek is köszönhető, hogy az EU nem fogadta el minden további nélkül a valódi elköteleződés nélkül meghozott, hiányos intézkedéseket.

A munkacsoportba való jelentkezés tehát nem az antikorrupciós intézkedések elismeréséről, hanem azok és az elmaradt intézkedések számonkéréséről szól.

Mivel előreláthatólag még jó ideig, akár évekig folytatódhatnak az uniós források sorsát, folyósításuk feltételeit érintő tárgyalások, a téma pedig napirenden marad, fontosnak tartjuk, hogy a kormány és az EU Bizottság irányába egyaránt képviselni tudjuk szakmai javaslatainkat, elvárásainkat és a jövőben is kövessük az intézkedések sorsát. Ennek egyik csatornája a munkacsoportban való részvétel.

A korrupcióellenes munkacsoport az Európai Bizottság nyomására jön létre, egy konzultatív testület, mivel a kormány magától semmilyen kezdeményezést nem tett az elmúlt években a civilekkel való párbeszédre, sőt a meglévő ilyen csatornákat is felszámolta.

A munkacsoportba való jelentkezést nem tekintjük elvi kérdésnek, szimplán technikai lehetőségnek arra, hogy több csatornán elmondjuk a korrupcióval kapcsolatos álláspontunkat, javaslatainkat és számonkérjük az antikorrupciós intézkedések megvalósítását. Ezt ugyanolyan proaktívan, kritikusan fogjuk megtenni, mint az eddigi állásfoglalásainkban.