We use cookies.

Learn more

Közösen Monitorozunk - Adatból sztori, sztoriból közügy

Tény- és adatalapú érdekérvényesítésben támogatjuk vidéki szervezetek helyi ügyeit. (2023 július - 2024 december)

Mi is ez?

A projekt célja a helyi demokrácia erősítése, a helyi nyilvánosság és kifejezetten a lokális szakpolitikai kérdésekről folytatott diskurzusok támogatása, a projektben résztvevők tény- és adatalapú érdekvédelmi kompetenciáinak fejlesztése, illetve a helyi közügyek sajtóreprezentációjával kapcsolatos partnerségek és tudatosság erősítése. Célunk az is, hogy a helyi igényeknek megfelelően fejlesszük tovább a K-Monitor által civilek számára biztosított informatikai eszközöket, módszereket, szolgáltatásokat.

A projekt közvetlen célcsoportja a vidéki városok beágyazott civil szervezetei és társadalmi orientáltságú médiakezdeményezései. Közvetlen célcsoportunk továbbá az országos független média, amely törekszik a helyi ügyekről való tudósításra.

A projekt során a kívánt célok elérése érdekében szakmai együttműködések és műhelyesemények révén fejlesztjük a K-Monitor és a helyi partnerek kompetenciáit, hatékonyabbá téve a technológián alapuló tevékenységeket, a szakpolitikai érdekképviseleti munkát és az országos nyilvánossághoz való hozzáférést. Ezzel a K-Monitor vidéki beágyazottsága, szakmai anyagainak felhasználhatósága is erősödik, a partnerek pedig hatékonyabban lesznek képesek ellátni hely érdekképviseleti munkájukat. A fenntarthatóságra törekvő, stratégiai szemléletű fejlesztés mellett a projekt a feldolgozott helyi ügyekben is tartós változást generál a döntéshozatal nyitottsága, átláthatósága területén.

A projekt az Európai Unió "Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” (CERV) programjának támogatásával valósul meg. Az Európai Bizottság támogatása nem jelenti a projektben megvalósított tevékenységek tartalmának jóváhagyását, amely kizárólag az azt megvalósítók álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

Kinél érdeklődhetsz?

Merényi M. Miklós

önkormányzati szakértő

Pósfai István

projektkoordinátor

Related projects